Välj din Lucky

Snabba leveranser från norr till söder. Beställ din grusharpa direkt och börja sortera på nolltid. Alla priser är exklusive moms och frakt.

  • Small
  • Medium
  • Heavy Duty
Small

Small

En kostnadseffektiv och praktisk Lucky. Lite mindre till storleken - perfekt för exempelvis vägföreningar och jordbruk.

För vem passar Small

Jordbruk, vägföreningar och alla som behöver en mobil och lätthanterlig sorterare av naturmaterial.

Att tänka på vid beställning

The point of using dummy text for your paragraph is that it has a more-or-less normal distribution of letters. making it look like readable English.

Medium

Medium

Den klassiska grusharpan Lucky. För alla sorteringsbehov från grusförädling till infrastrukturprojekt.

För vem passar Medium

I 40 år har Lucky varit en vanlig syn i svenska grustäkter och väganläggningar. Perfekt för grusförädling och annan hantering av naturmaterial.

Att tänka på vid beställning

The point of using dummy text for your paragraph is that it has a more-or-less normal distribution of letters. making it look like readable English.

Heavy Duty

Heavy Duty

Heavy Duty är en extra kraftig harpa där alla dimensioner anpassats för tung användning, ofta med sprängt material.

För vem passar Heavy Duty

Heavy Duty är särskilt anpassad för att klara tuffare tag och tyngre material, exempelvis från sprängarbeten.

Att tänka på vid beställning

The point of using dummy text for your paragraph is that it has a more-or-less normal distribution of letters. making it look like readable English.

Lucky produceras och säljs av Gullängets Mekaniska. Läs våra köpvillkor och integritetspolicy.

Köpvillkor

Köpelagen gäller

PRISER OCH BETALNING

Varje vara anges med pris exklusive moms. I beställningsformuläret kan man se priset exklusive moms och frakt.

Fraktvillkor är beroende av valt fraktsätt och vart varan ska levereras. 30 dagar netto.

Därefter debiteras dröjsmålsränta med 8,00%

PRIVAT POLICY

"När du lägger din beställning hos oss uppger du dina person/. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post."

COOKIES

Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbplatsen bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbplatsen används cookies exempelvis för att dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

LEVERANSER

Leveranstiden anges i offert.
Integritetsskyddspolicy

GULLÄNGETS MEKANISKA VERKSTAD AB (GMV)

Vi på Gullängets Mekaniska Verkstad AB värnar om dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att

du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi behandlar därför dina personuppgifter på ett

öppet sätt med din integritet i fokus.

I denna integritetsskyddspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Gullängets Mekaniska Verkstad

AB:s tjänster eller produkter och/eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och

varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande

personuppgiftslagstiftning.

Om inte annat specifikt anges så är det nedanstående kontaktuppgifter som har ansvaret för behandlingen av

dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för övriga

dataskyddsfrågor.

Gullängets Mekaniska Verkstad AB Orgnr: 556474-2764

Björnavägen 78 E-post: info@gmek.se

891 42 ÖRNSKÖLDSVIK Web: www.gmek.se

Tfn: +46 660 82240

Orgnr: 556474-2764


1. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person.

Exempel på detta är alltifrån personnummer till e-postadresser, men även krypterade uppgifter kan utgöra

personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

1. Vad är en "behandling" av en personuppgift?

Begreppet "behandling" är brett och omfattar det mesta man kan göra med en personuppgift. Allt från

insamling och lagring till ändring, användning eller radering utgör "behandling".

3. När samlar vi in personuppgifter om dig?

Uppgifter som du själv lämnar till oss


Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du besöker vår

webbplats, köper en viss produkt eller tjänst eller kontaktar oss via brev, mail eller besök.


Uppgifter som samlas in när du upprättar en affärstransaktion med oss, avser både inköp och

försäljning.

Uppgifter från andra källor


Vi samlar in personuppgifter, t.ex. e-postadresser, som du har lämnat till andra bolag inom koncernen som du

har en kundrelation med. Detta gör vi för att säkerställa att vi alltid har uppdaterade uppgifter till dig och för

att kunna lämna erbjudanden om våra egna, andra koncernbolags och utvalda samarbetspartners varor och


tjänster. Exempel på uppgifter som vi hämtar är identitets- och kontaktuppgifter såsom t.ex. namn, e-

postadress och telefonnummer.


1. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och varor till dig måste vi behandla dina personuppgifter.

Vi behandlar dina uppgifter i huvudsak för att:


Administration av kund- och leverantörsrelationen, underhåll och utveckling av relationerna samt

löpande handel

Administration av personalärenden, hantering av löner och övrig förekommande kommunikation

Lämna information och marknadsföra varor och tjänster som du kan vara intresserad av

Förbättra våra tjänster och varor, exempelvis genom att undersöka och utvärdera kundnöjdheten eller

marknaden.

1. Vad har vi för laglig grund för att behandla dina personuppgifter?

För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta. Gullängets Mekaniska

Verkstad AB behandlar personuppgifter på följande grunder;


Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med

dig – t.ex. för att tillhandahålla eller administrera en vara eller tjänst du köpt (artikel 6.1.b

dataskyddsförordningen)

Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex.

bokföringsskyldighet eller som ett led i meddelandeskyldighet till Skatteverket (artikel 6.1.c

dataskyddsförordningen)

Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. för att kunna besvara

förfrågningar om varor eller kommunicera med dig om liknande varor och tjänster som du tidigare

köpt, främja vårt företag och ge dig så bra service och erbjudanden som möjligt (artikel 6.1.f

dataskyddsförordningen)

Då personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till den.

1. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för -

exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett

avtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra

rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har

samlats in för.

1. Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Överföringen av dina personuppgifter skall se på sådant sätt att reglerna för personuppgiftsbehandling i

dataskyddsförordningen och annan svensk lagstiftning efterlevs. Vi kommer i det enskilda fallet att utvärdera

om överföringen kräver ditt uttryckliga samtycke eller om överföringen kan ske på annan rättslig grund.

Om vi överför allmänna kundupplysningar till andra verksamheter inom gruppen är vi en del av i

marknadsföringssyfte, kommer vi att efterleva de krav på särskilda rutiner som anges i gällande

dataskyddslagstiftning, inklusive att du får möjlighet att göra invändningar. Våra överföringar av

personuppgifter sker enligt villkoren i artikel 6.1 f dataskyddsförordningen då sådana överföringar är

nödvändiga för ändamål som rör vårt berättigade intresse, som inte överskrider de registrerades intressen.

Det berättigade intresset som ligger till grund för behandlingen, är vårt intresse att främja våra företag och

ge våra kunder så bra service och erbjudanden som möjligt.

Vi kan även komma att dela de personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande och utöva

Gullängets Mekaniska Verkstad ABs rättsliga intressen, exempelvis med inkassobolag.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsföreskrift, exempelvis

om vi är tvungna att lämna ut uppgifter till Skatteverket av bokföringsskäl.

1. Var behandlas dina uppgifter?

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU. För det fall att vi använder oss av

tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att vidta

åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva

garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler. Om du vill veta

mer om vilka skyddsåtgärder vi vidtagit kan du kontakta oss.

1. Dina rättigheter

Rättelse och tillgång till dina personuppgifter


Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de

personuppgifter som du lämnat.

Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att

begära ett så kallat registerutdrag.

Återkalla samtycke med framtida verkan